Om Søren Strabo

Jeg er uddannet på Københavns Tandlægeskole i 1983. Året efter overtog jeg en mindre klinik i Randers og har været selvstændig indtil april 2023, hvor jeg solgte min andel af klinikken og blev ansat på deltid.

 

 

Udover løbende at videreuddanne mig inden for tandlægefaget særligt omkring implantologi og bidfunktion (Dawson, Spear osv.) har jeg været med hele vejen gennem diverse tandlægejournalsystemer fra Dos til Windows, fra Mozart Trio til Dentalsuite.

 

 

Det har givet mig en god fornemmelse af processen og udfordringerne omkring udvikling af software til tandlæger.

 

Desuden har det lagt grunden til min interesse for og erfaring med at udvikle mindre programmer, der kan systematisere trivielle, gentagne opgaver og opbevare oplysninger lettilgængeligt og sikkert som supplement til de eksisterende programmer.

 

Min interesse for bidfunktion og større rekonstruktion af tandsæt bla. med afsæt i Kois, Spear, Pankey men specielt Dawson, inspirerede mig til at udvikle JournalAdOn.

 

 

Jeg havde indtil da ikke kunnet finde noget på markedet, der kunne løse dette hjørne af journaliseringen, som også er visuelt og skalerbart.

 

 

For mig er det vigtigt, at mine brugere altid kan få hurtig hjælp til programmet, og jeg står gerne til rådighed for undervisning i JournalAdOn.

 

 

Læs mere om JournalAdon her.