Mission

Missionen med at udvikle JournaAdOn.

 

Et af mine formål med at udvikle JournalAdOn er at øge arbejdsglæden ved at få endnu mere fokus på kvalitet og glæden ved at følge sit arbejde, når man kan dokumentere sine behandlingsresultater. Endda på en meget enkel måde.

 

Som tandlæger er vi underlagt et væld af krav fra det offentlige, som gør, at vi bruger meget tid på at skrive en journal, der lever op til de krav.

En velskrevet journal fortæller dog intet om kvaliteten af ens arbejde. Det er min teori, at der på sigt kommer større opmærksomhed på kvaliteten af det arbejde, vi udfører. Hvis ikke fra det offentlige, så fra patienterne selv.

Det er altid en fornøjelse at gå tilbage og se nærmere på ens behandlinger og de kompetencer, man løbende udvikler, og samtidig kunne dele både godt og skidt med sine kolleger.

 

På samme måde er det dejligt nemt at kunne finde fx 100 implantatbehandlinger frem som dokumentation for, at det faktisk går meget godt på langt sigt, hvis en patient skulle spørge ind til resultaterne.

 

I takt med at mange klinikker bliver større og større, kan det være svært at holde styr på kalibrering og kvalitetsmål. Men ville det ikke være fantastisk med en klinikkultur, der understøtter, at man dokumenterer og deler sine behandlingsresultater?

 

Når jeg præsenterer JournalAdOn, er den første reaktion ofte ”Åh, skal jeg nu også bruge tid på det!”

Men hvis du vænner dig til at bruge systemet, vil du opleve, at du hurtigt bliver så god til det, at det ikke tager mange minutter at registrere din behandling.

 

Hvilke behandlinger er det relevant at dokumentere?

Det vil være meget individuelt fra tandlæge til tandlæge, alt efter hvor ens fokus er. Men rugbrødsbehandlinger som rodbehandling, implantatbehandlinger og kosmetiske behandlinger kan være et godt sted at begynde for at blive helt fortrolig med JournalAdOn.

 

Man kan også vælge at køre temaer periodevis for kalibrering: BW caries diagnostik, kanttilslutning af plastfyldninger (BW kontrol).

Jeg vil løbende tilpasse JournalAdOn til de idéer, der opstår bla. ud fra de tilbagemeldinger, jeg får, så systemet altid giver mest mulig værdi for klinikkerne

.

Som jeg ser det, er det kun fantasien, der sætter grænserne for, hvad JournalAdOn kan udvikles til med gode idéer fra brugerne.

 

Se mere om JournalAdOn her.